Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Scoil na Ceimice

Tugann an príomhchúrsa fochéime onóracha sa Cheimic bunús maith leathan do na mic léinn san ábhar agus sa chúrsa caitear suas agus anuas leis an am céanna le Ceimic Orgánach, Neamhorgánach agus Ceimic Fhisceach. Sa Scoil freisin múintear cúrsaí céime ceithre bliana onóracha sa Cheimic le Samhaltú Móilíní agus i gCeimic Mhíochaineach. Bíonn an cúrsa sa Cheimic Mhíochaineach dírithe go mór ar chumas cruthaitheach agus ar scileanna a bhíonn de dhíth sa tionscal Cógaisíochta a chothú agus ar oiliúint don tionscal, ina bhfuil go leor daoine fostaithe in Éirinn. Múintear sa Scoil freisin, i gcomhar le Scoil na Fisice, an Mhodhnóireacht sa Nain-Cheimic, Fisic agus Cheimic na nArdábhar – cúrsa onóracha ina ndéantar speisialú i staidéar ar ábhar d’úsáid leictreonach, optaileictreonach agus d’úsáid bhainteach NÓ d’fheidhmchláir leictreonacha, optaileictreonacha agus d’fheidhmchláir bhainteacha. Cuireann an Scoil cúrsaí sa Cheimic ar fáil do mhic léinn Eolaíochta eile agus do mhic léinn Innealtóireachta agus sna hEolaíochtaí Sláinte.

Tá clár gníomhach taighde sa Scoil a shíneann ar fud gach fo-dhisciplín sa Cheimic agus a bhfuil baint aige le go leor clár taighde idir-rannach agus idirnáisiúnta. Saothraítear ioncam ó thaighde ó fhoinsí náisiúnta, idirnáisiúnta agus tráchtála agus tá roinnt grúpaí páirteach i líonraí de shaotharlanna na hEorpa. Chomh luath is a théann mic léinn iarchéime isteach sa Scoil bíonn siad láithreach ina gcomhaltaí de Ceimic Bhaile Átha Cliath, tionscnamh Scoile Iarchéime faoi stiúir Scoileanna Choláiste na Tríonóide agus An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath.


Last updated 24 August 2016 by School of Chemistry (Email).